Υποστήριξη λοιπών μηχανών

Επειδή η φιλοσοφία των CNC συστημάτων είναι παρόμοια , η τεχνογνωσία της CNCMechanics είναι σε θέση και υποστηρίζει τον CNC εξοπλισμό στην βιομηχανία-βιοτεχνία Μαρμάρου και Ξύλου.

  • Πελάτες μας όπως οι εταιρείες :
  • Βερύκοκος
  • Ικτίνος
  • Μάρμαρα Σερπεντίνη
  •  Λιμπέρης
  • Ιωαννίδης  κ.α.

μας εμπιστεύονται για την υποστήριξη των εργαλειομηχανών τους

Google Translate