Αναβάθμιση CNC εξοπλισμού

Μια αναβάθμιση στον υπάρχον CNC εξοπλισμό σας μπορεί να σας δώσει ένα ασύγκριτα μεγάλο πλεονέκτημα.

Η CNCMechanics αναλαμβάνει την εγκατάσταση:

  • Τέταρτου άξονα σε κέντρα κατεργασίας
  • Αυτόματης μέτρησης εργαλείων
  • Touch Probes – Για μέτρηση εργοτεμαχίων
  • Διαχωριστές λαδιού – σαπονελαίου
  • Γρεζομεταφορείς κ.α.
Google Translate