ΤΟΡΝΟΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΡΟΧΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

ΤΟΡΝΟΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΡΟΧΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

HYUNDAI-WIA L500/600AW SERIES

Χαρακτηριστικά

  • Accomplishment of high accuracy with direct connection of each axis with high precision ball screws and Servo motors
  • High response and improved accuracy with saddle type single unit structure of X axis
  • Complimented rigidity with high accuracy pretension double anchor support method
  • Thermally symmetrical head stock with increased main spindle’s diameter and thickness
  • Easy processing of all types of AL Wheel with installation of special Turret specialized in AL Wheel processing
  • High speed cutting speed is possible with application of high speed Finger Chuck specialized in AL Wheel processing
  • High volume shower cutting oil device enables speedy discharge of various types of chip (Tank:250ℓ)

Για τεχνικές προδιαγραφές πατήστε εδώ

Google Translate