ΣΕΙΡΑ Ε - COMPACT SUPPLY TYPE

Βίντεο

ΣΕΙΡΑ Ε - COMPACT SUPPLY TYPE

Η σειρά Ε160 αποτελεί το βασικό μοντέλο για την σειρά Ε. . Υψηλές ταχύτητες , μέγιστη ακαμψία και μεγάλη παραγωγικότητα συνθέτουν τα βασικά σημεία της σειρας με την καλύτερη αναλογία τιμής / απόδοσης

Χαρακτηριστικά

  • Μονοκόμματο χυτό με κλίση 45ο προγμένης σχεδίασης για απορρόφση κραδασμών και ταλαντώσεων σε απαιτητικές κοπές.
  • Τρίτος άξονας C (E160LMA/LMC) και περιστρεφόμενα εργαλεία για μεγαλύτερη ευελιξία στις κοπές.
  • Γραμμικοί οδηγοί LM guide για μεγάλες ταχύτητες εώς 30m/min.
  • Ατρακτος σχεσιασμένη με γνώμωνα την ελαχιστοποίηση των θερμοκρασιακών μεταβολών και την απορρόφηση των  κραδασμών επιτυγχάνοντας άριστη επιφάνεια κατεργασίας.
  • Ταχύτατοι μύλοι εργαλείων servo (0.1sec/step).
  • Κοχλίες κίνησης διπλής έδρασης (Ballscrew): Οι άξονες είναι σχεδιασμένοι με κοχλίες μεγάλης διαμέτρου, τοποθετημένοι με διπλή έδραση και προένταση και στα δύο άκρα έτσι ώστε να επιτυγχάνεται μέγιστη ακαμψία και ελάχιστη μεταβολή λόγω θερμοκρασίας.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Σειρά E160A

SpecificationsE160AE160LAE160LMA
ZB - rapid travers ipm(m/min) - - -
Z - rapid traverse ipm(m/min) 1,181 (30) 1,181 (30) 1,181 (30)
Y - rapid traverse ipm(m/min) - - -
X - rapid traverse ipm(m/min) 1,181 (30) 1,181 (30) 1,181 (30)
ZB-axis travel in(mm) - - -
Z-axis travel in(mm) 13.0 (330) 10.9 (530) 18.1 (460)
Y-axis travel in(mm) N/A N/A N/A
X-axis travel in(mm) 6.5 (165) 6.5 (165) 6.5 (165)
Bar capacity in(mm) 1.77 (45) 1.77 (45) 1.77 (45)
Chuck Sub-Spindle in(mm)      
Chuck Main Spindle (in) 6 6 6
Maximum turning length 11.8 (300) 20.1 (510) 17.7 (450)
Swing over the bed 18.9 (480) 18.9 (480) 18.9 (480)
Spindle Power hp (kW) 14.7/10 (11/7.5) 14.7/10 (11/7.5) 14.7/10 (11/7.5)
Maximum spindle speed 6.000 6.000 6.000
Sub-Spindle Power hp (kW) - - -
Maximum sub-spindle speed      

 

Σειρά E160C

SpecificationsE160CE160LCE160LMC
ZB - rapid travers ipm(m/min) - - -
Z - rapid traverse ipm(m/min) 1,181 (30) 1,181 (30) 1,181 (30)
Y - rapid traverse ipm(m/min) - - -
X - rapid traverse ipm(m/min) 1,181 (30) 1,181 (30) 1,181 (30)
ZB-axis travel in(mm) - - -
Z-axis travel in(mm) 13.0 (330) 20.9 (530) 18.1 (460)
Y-axis travel in(mm) - - -
X-axis travel in(mm) 6.5 (165) 6.5 (165) 6.5 (165)
Bar capacity in(mm) 2.01 (51) 2.01 (51) 2.01 (51)
Chuck Sub-Spindle in(mm)      
Chuck Main Spindle (in) 8 8 8
Maximum turning length 11.0 (280) 20.1 (510) 16.9 (430)
Swing over the bed 18.9 (480) 18.9 (480) 18.9 (480)
Spindle Power hp (kW) 14.7/10 (11/7.5) 14.7/10 (11/7.5) 14.7/10 (11/7.5)
Maximum spindle speed 4.000 4.000 4.000
Sub-Spindle Power hp (kW) - - -
Maximum sub-spindle speed      
Google Translate